Ekonomi & Demografi

Ekonomi & demografi

Shanghai betraktas ofta som ett centrum för finans och handel i Kina. Utvecklingen började med de ekonomiska reformerna under 1992, konstigt nog ett decennium senare än många av de södra kinesiska provinserna. Den sena starten hindrade dock inte Shanghai att snabbt gå om övriga provinser vad det gäller ekonomisk tillväxt. Staden har sedan dess behållit sin roll som finansiellt centrum i Kina med Hong Kong som enda riktiga rival. Shanghai huserar också den största börsen i Kina.

Shanghai har en av världens mest trafikerade hamnar. Sedan 2005 rankas Shanghai först av världens mest trafikerade hamnar när det gäller frakt. Här hanterades hela 443 miljoner ton gods det året. När det gäller containertrafik är den tredje mest trafikerade hamnen i världen, efter Singapore och Hong Kong

2000 års folkräkning visade att invånarantalet uppgick till 16.738 miljoner, detta inklusive en rörlig befolkning på 3,871 miljoner. Sedan 1990 års folkräkning har den totala befolkningen ökat med 3.396 miljoner, eller 25,5%. Män stod för 51,4%, kvinnor för 48,6%. 12,2% var i åldersgruppen 0-14, 76,3% 15-64 och 11,5% var äldre än 65. 5,4% av invånarna var analfabeter. Den genomsnittliga förväntade livslängden under 2003 var 79,80 år, 77,78 för män och 81,81 år för kvinnor.

Shanghai och Hong Kong har en rivalitet för titeln ekonomiskt center i Kina. Staden hade en BNP per capita på ¥ 55,153 under 2006, vilket är högst av alla kinesiska städer. Hong Kong å andra sidan hade ett enastående BNP per capita av ¥ 310021 (ca. US $ 37.400). Hong Kong har fördelen av ett starkare rättsligt system, internationell integration av marknaden, överlägsen ekonomisk frihet samt större bank- och service-expertis. Shanghai har en starkare koppling till både den kinesiska inre och den centrala regeringen samt en stark bas vad det gälleri tillverkning och teknologi. Shanghai har ökat sitt fokus på bank och finans. Detta har lett till att staden blivit en plats för huvudkontor för många företag. Ytterligare ett steg i denna kedja är att efterfrågan på välutbildad och modern arbetskraft ökat. Shanghai har påvisat en tvåsiffrig tillväxt 14 år i sträck.

Som på många andra områden i Kina har Shanghai just nu en byggboom. Den moderna arkitekturen i Shanghai är ofta fantasifylld med en hel del ovanliga byggnationer, speciellt topparna på skyskraporna. Här finns allt från vanliga spetsiga kanter, runda “bollar”, snurrande våningar o mycket mer därtill. Ofta är allt detta väldigt färgglatt.

Den största delen av de byggnader som just nu byggs är lägenheter. Även dessa hus är ofta väldigt höga, det är med andra ord inte bara kontor och hotell som står för skyskraporna i staden. Stadsplanerarna ansvariga i Shanghai har ett starkt fokus på att försöka inkludera grönområden i form av parker runt om i staden. Målet är att stadens yta inom 10 år skall bestå av 20% grönområden. Dessa planer och många därtill går att ta del av på Shanghai Urban Planning Museum. På detta museum finns även gigantisk modell över staden där man får en god överblick över hur stor staden faktiskt är.