Skola & Utbildning

Internationella och lokala skolor

Grundskola

De lokala skolorna är alla tillgängliga för utlänningar, men de flesta av dem undervisar på kinesiska. Om du vill att dina barn lär sig att tala flytande kinesiska, kan detta vara ett bra alternativ. Enligt bestämmelser i Shanghai ska en utländsk student betala 2100 yuan per termin för grundskola, 2600 yuan för högstadie, och 4100 yuan för övre högstadiet.

I allmänhet är läroplanerna i de internationella och vanliga lokala skolorna helt olika. Internationella skolor, som till exempel den amerikanska skolan och brittiska skolan använder samma språk, pedagogik och läroböcker som skolorna i deras respektive hemländer. Förutom detta är kostnaderna även olika. Du bör vara på det klara med vilken typ av utbildning du vill att dina barn får.

Internationella Baccalaureate-programmet

Både internationella och vissa lokala skolor kan erbjuda IB-programmet. Vissa skolor ger icke-kinesiska studenter ett annat val.

Om du planerar att vara här under en längre tid, är det en god idé att lära sig mandarin-kinesiska eller den lokala Wu-dialekten i Shanghai. Föräldrar kan skicka sina barn till lokala skolor eller förskolor, som erbjuder internationella kurser på engelska och kinesiska, så att de kan få de positiva aspekterna av två utbildningssystem och inte släpa efter i studierna på grund av språkbarriärer.

Annars är nog internationella skolor bättre lämpade för barn vars föräldrar är diplomater eller ledande befattningshavare, som ständigt flyttar från plats till plats men vill att deras barn får en kontinuerlig utbildning. Regeringarna och företagen de arbetar för kan då stå för utbildningskostnaderna.

Universitet

De flesta lokala universiteten i Kina, särskilt de prestigefyllda, är öppna för utländska studenter. Du kan här ha en hyfsat bekväm universitetstid och ta examen efter fyra eller ännu fler års studier. Var dock medveten om att vissa av de examina du tar här, särskilt de inom teknik, medicin eller arkitektur, kanske inte är godtagbara i Sverige främst på grund av de språkliga hindren. Funderar du på att studera i Kina, gör noggranna undersökningar för vad som gäller för just den utbildningen du är intresserad av. Detta är väldigt viktigt.

Innan du registrerar dig på ett lokalt universitet, bör du ha klarat av HSK, likt TOFEL i USA.

De flesta läroplanerna lärs ut på det lokala språket. Har du inte väldigt goda kunskaper i både skrift och tal kommer du med stor sannolikhet inte klara av slutexamen.