Språk

Två olika språk i en stad

Det språk som invånarna talar i Shanghai är en dialekt av Wu-kinesiska. Det officiella språket är dock mandarin. Den lokala dialekten går ej att jämföra med mandarin. En person som kan det ena språket förstår per automatik ej det andra utan måste lära sig det som ett nytt språk. Det är en av anledningarna till att dialekten är en oskiljaktig del av Shanghais identitet. Dialekten är idag en blandning av Wu-kinesiska som talas i Suzhou, med dialekter i Ningbo och andra närliggande regioner därifrån folk har invandrat till Shanghai i stort antal sedan 1920-talet.

Nästan alla Shanghaineser under 40 år kan tala mandarin flytande. Kunskap i främmande språk är hyfsat ojämnt fördelade. De flesta äldre invånare som fick en universitetsutbildning innan revolutionen, och de som arbetat i utländska företag, kan engelska. De under 26 år har haft kontakt med engelska sedan grundskolan. Detta till trots kan det vara svårt med kommunikationen även med yngre invånare.