The Bund

Unika historiska byggnader

Historia

The Bund, längst med floden Huangpu i Shanghai, är ett område med massor av historiska och unika byggnader. Här trängdes en gång i tiden många banker och handelshus från Storbritannien, Frankrike, USA, Ryssland, Tyskland, Japan, Nederländerna och Belgien, konsulat från Ryssland och Storbritannien men även frimurarna fanns representerade här. The Bund är beläget norr om den gamla inmurade delen av Shanghai. Detta var ursprungligen en brittisk koncession. Senare slogs brittiska och amerikanska bosättningarna ihop och The Bund blev då en internationell koncession. Under byggboomen i slutet av den 1800-talet och början av 1900-talet var The Bund något av en finansiell nav i östra Asien.

I och med 1940-talet huserade The Bund huvudkontor för de flesta av de stora finansiella institutioner verksamma i Kina. Efter kommunisternas seger i det kinesiska inbördeskriget, flyttades många finansiella institut ut härifrån. Många klubbar och hotell fick även de nya användningsområden.

Vy från The Bund mot Pudong

I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet, tack vare upptiningen av den ekonomiska politiken i Folkrepubliken Kina, har byggnaderna här gradvis återgått till sina forna användningsområden. Statliga institutioner flyttades ut till förmån för finansiella institut och hotellverksamheten återupptogs där den tidigare lagts ner. En rad översvämningar under den här tiden, som orsakades av tyfoner, motiverade kommunen att bygga en hög vägg längs med flodkanten. Detta ledde till att flodbanken nu står cirka 10 meter ovan gatuplan. Detta har dramatiskt förändrat The Bund. Under 1990-talet breddades Zhongshan Road, vägen som The Bund är centrerad kring, till inte mindre än tio körfält. De gröndområden som tidigare fanns har till följd av detta försvunnit.

Under 1990-talet har de styrande i Shanghai försökt utökat konceptet av The Bund för att främja turismen samt höja värdet på mark och byggnader i närheten. I sin utökade form, refererar termen “The Bund” (som “Nya Bund” eller “Northern Bund”) till området söder om Yan’an Road samt en del av sträckan norr om Suzhou River.

Även om The Bund anses vara lite av en turistfälla rekommenderar jag att Ni tar Er tid att se det. Vyn från The Bund mot Pudong nattetid är otrolig.