World Expo / Världsutställningen 2010

World Expo 2010 i Shanghai

Världsutställningen Expo 2010 i Shanghai äger rum den 1 maj – 31 oktober 2010 och förväntas bli den största genom tiderna. Hittills har 225 länder och internationella organisationer anmält sitt deltagande. Enligt arrangörens beräkningar kommer Expo 2010 under de sex månaderna som utställningen är öppen att attrahera 70 miljoner besökare, av vilka 95% förväntas vara kineser.

Världsutställningen skall snarast betraktas som världens utställning i Kina. I stort sett alla länder kommer att vara med för att på så sätt utveckla sina relationer med Kina, inte minst på det kommersiella området. För Kina och Shanghai är Expo 2010 ett strategiskt viktigt och hedersamt evenemang. I Kina finns en nationell stolthet över de senaste två decenniernas snabba ekonomiska utveckling. Världsutställningen och den uppmärksamhet som Kina får i resten av världen är en bekräftelse på att Kina nu blivit en ekonomisk stormakt. Därtill eftersträvas att förbättra och förstärka bilden av Kina i omvärlden samt positionera staden Shanghai ytterligare.

Temat för Expo 2010 är “Better City, Better Life”, vilket i vid bemärkelse fokuserar på strävan efter bättre livsvillkor i städer. Valet av tema anknyter till den explosionsartade befolkningstillväxt som ägt rum i städer runt om i världen, inte minst i Kina. År 1800 bodde 2% i städer, år 1950 hade siffran växt till 29%, år 2000 bodde knappt hälften av världens befolkning i städer och enligts FN:s beräkningar kommer den fortsatta ökningen av städernas invånarantal leda till att andelen boende i städer uppgår till 55% år 2010.

Platsen för evenemanget är Nanpu Bridge-Lupu Bridge-regionen mitt i Shanghai längs båda sidor om floden Huangpu. Området för Världsutställningen 2010 omfattar cirka 5,28 km².

Omfattande byggnation av nya tunnelbanelinjer har gjorts i flera år för att betjäna den ökande trafiken som World Expo 2010 kommer att skapa. Shanghai tunnelbanelinjer 7, 13 är alla under uppbyggnad och kommer att ansluta detta område med de andra delarna av staden. Redan existerande tunnelbanelinje 2 kommer bli uttökad.

När det gäller intercitytrafik meddelade tjänstemän i Beijing, den 6 mars 2006, att det fanns planer på att påbörja bygget av ytterligare ett Maglev-spår i Shanghai till slutet av 2006.börja bygga en andra kommersiell Maglev tåget system i Shanghai i slutet av 2006. Det nya planerade tåget skulle ha anslutit till Hangzhou som en förlängning av den befintliga linjen. Tanken var att detta skulle bli klart i tid för Expo 2010. Men efter massiva protester från allmänheten lades projektet på obestämd håll av den kinesiska regeringen i maj 2007 för att studera effekterna av elektromagnetisk strålning.

Hemsida:
http://en.expo2010china.com/